x
Chào mừng quý khách đến với Nguồn Thiên Nhiên!

100% Hữu cơ

Chứng nhận Mỹ, Châu Âu, Nhật Bản

Thượng phẩm sức khỏe

Cam kết tận cùng chất lượng
Giỏ hàng

Giỏ hàng

0 Sản phẩm
0

Tổng hợp một số nguyên cứu về Maca (Lepidium Meyenii)

05/12/2020

Nội dung tóm tắt

Tổng hợp nghiên cứu Maca (Lepidium Meyenii)

Trên Pubmed database (Thư viện thuốc, quốc gia Mỹ) có khoảng trên 400 nghiên cứu về Maca (Lepidium Meyenii) . Chúng tôi lấy những nghiên cứu liên quan nhiều nhất đến những kết quả tìm thấy như sau.

Tổng hợp nghiên cứu Maca (Lepidium Meyenii)
Maca (Lepidium Meyenii)

Nghiên cứu tổng quát về Maca (Lepidium Meyenii)

Ethnobiology and Ethnopharmacology of Lepidium meyenii (Maca), a Plant from the Peruvian Highlands. Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences. Faculty of Sciences and Philosophy and High Altitude Research Institute. Universidad Peruana Cayetano Heredia. Honorio Delgado 430, Lima 31, Peru.

Summary:   Experimental scientific evidence showed that maca has nutritional, energizer, and fertility-enhancer properties, and it acts on sexual dysfunctions, osteoporosis, benign prostatic hyperplasia, memory and learning, and protects skin against ultraviolet radiation. Clinical trials showed efficacy of maca on sexual dysfunctions as well as increasing sperm count and motility. Maca is a plant with great potential as an adaptogen and appears to be promising as a nutraceutical in the prevention of several diseases.

Mối liên hệ về sinh học và dược học của Maca (Lepidium Meyenii) , một cây trồng từ Peru. 

Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy and High Altitude Research Institute, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Honorio Delgado 430, Lima 31, Peru.

Khái quát: Những bằng chứng khoa học đã chỉ ra rằng Maca (Lepidium Meyenii)  là một cây quý chứa nhiều dinh dưỡng, năng lượng, tăng khả năng sinh sản, và tác dụng lên rối loạn chức năng tình dục, loãng xương, tăng sản tuyến tiền liệt lành tính, trí nhớ, học tập, và bảo vệ da chống lại tia UV.

Những thí nghiệm lâm sàng đã chỉ ra hiệu quả của Maca (Lepidium Meyenii) lên rối loạn chức năng tình dục, cũng như tăng số lượng tinh trùng, và sự di chuyển. Maca (Lepidium Meyenii) là cây có một tiềm năng lớn như là một “adaptogen” (tạo ra trạng thái nội cân bằng trong cơ thể), và được xem như là một thực phẩm chức năng để phòng một số bệnh

Influence of colour type and previous cultivation on secondary metabolites in hypocotyls and leaves of maca (Lepidium meyenii Walpers).  Clément C, Diaz Grados DA, Avula B, Khan IA, Mayer AC, Ponce Aguirre DD, Manrique I, Kreuzer M.

Summary:  Colour type has to be considered in maca production, as colour associates with variations in concentrations of distinct bioactive metabolites. Leaves may be interesting for animal nutrition purposes as they contain essentially the same secondary metabolites as the hypocotyls but in clearly lower concentrations.

Những ảnh hưởng của màu sắc và điều kiện trồng lên “secondary metabolites” (Chất trao đổi thứ cấp) ở trong của và lá của Maca (Lepidium Meyenii)

Khái quát: Màu sắc có thể được xem xét trong sản xuất Maca (Lepidium Meyenii), như màu liên quan đến sự tích lũy của những chất chuyển hóa sinh học đặc biệt. Lá có thể rất hay dùng cho mục đích dinh dưỡng của động vật bởi sụng bao gồm những chất chuyển hóa thứ cấp như là trong củ nhưng tích tụ ít hơn.

Lepidium meyenii (Maca): a plant from the highlands of Peru–from tradition to science. Gonzales GF, Gonzales C, Gonzales-Castañeda C.  Instituto de Investigaciones de la Altura, and Faculty of Sciences and Philosophy, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

Maca-Lepidium Meyenii loài cây trên cao nguyên Peru – Truyền thống tới khoa học. Gonzales GF, Gonzales C, Gonzales-Castañeda C.  Instituto de Investigaciones de la Altura, and Faculty of Sciences and Philosophy, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

Maca (Lepidium Meyenii) và vận động viên

A pilot investigation into the effect of maca supplementation on physical activity and sexual desire in sportsmen. Stone M, Ibarra A, Roller M, Zangara A, Stevenson E. School of Psychology and Sports Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne NE1 8ST, UK

Summary: 14 days maca supplementation improved 40 km cycling time trial performance and sexual desire in trained male cyclists. These promising results encourage long-term clinical studies involving more volunteers, to further evaluate the efficacy of ME in athletes and normal individuals and also to explore its possible mechanisms of action.

Cuộc điều tra thí điểm trong hiệu quả của bổ sung Maca (Lepidium Meyenii) trong hoạt động thể chất và ham muốn tình dục của vận động viên nam Stone M, Ibarra A, Roller M, Zangara A, Stevenson E. School of Psychology and Sports Sciences, Northumbria University, Newcastle upon Tyne NE1 8ST, UK

Tóm tắt: 14 ngày bổ sung Maca (Lepidium Meyenii) cải thiện thời gian 40km đạp xe trong trong thử nghiệm và ham muốn tình dục tặng đối với vận động viên xe đạp nam được đào tạo. Những kết quả hứa hẹn này khuyến khích những thử nghiệm lâm sàng dài hạn liên quan đến những tình nguyện viên, tới những đánh giá xa hơn về hiệu quả của maca lên vận động viên và người bình thường, và cũng  để khám phá những cơ thể có thể của hiệu quả này.

Maca (Lepidium Meyenii) và sức khỏe xương

Effects of different varieties of Maca (Lepidium meyenii) on bone structure in ovariectomized rats.
Gonzales C, Cárdenas-Valencia I, Leiva-Revilla J, Anza-Ramirez C, Rubio J, Gonzales GF. Biological and Physiological Science Department, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

Summary:   Red and black maca have protective effects on bone architecture in OVX rats without showing estrogenic effects on uterine weight.

Hiệu quả khác nhau của Maca (Lepidium Meyenii) lên cấu trúc xương ở chuột bị cắt buồng trứng

Tóm tắt: Maca đỏ và maca đen có khả năng bảo vệ cấu trúc xương ở chuột bị cắt buồng trứng mà không thấy  ảnh hưởng của estrogen lên trọng lượng của tử cung.

Influence of Lepidium meyemii walp on lipid and bone mass in ovariectomized rats. Wang Z, Yang J, Wang G, Bian L. Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China.

Summary:  Dietary supplementation with Maca may have potential effects on prevention of poatmenopausal lipid abnormality and bone metabolism via a different mechanism from estrogen.

Ảnh hưởng của Maca (Lepidium Meyenii) lên lượng lipid và xương ở chuột bị cắt buồng trứngWang Z, Yang J, Wang G, Bian L. Institute for Nutrition and Food Safety, Chinese Center for Disease Control and Prevention, Beijing 100050, China.

Tóm tắt: Bổ sung thực phẩm chức năng với maca có thể có hiệu quả tiềm năng lên việc phòng trống lượng lipid không bình thường và chuyển hóa xương của mãn kinh thông qua những cơ chế khác nhau từ estrogen

Maca (Lepidium Meyenii) và chức năng não

Neuroprotective effects of Lepidium meyenii (Maca).
Pino-Figueroa A, Nguyen D, Maher TJ.  Department of Pharmaceutical Sciences, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston, Massachusetts 02115, USA.

Summary:  The neuroprotective activity of the plant Lepidium meyenii (Maca) was studied in two experimental models: in vitro and in vivo. Crayfish neurons were pretreated with vehicle or the pentane extract from Maca, subjected to H(2)O(2), and their viability determined microscopically and chemically. A significant concentration-neuroprotective effect relationship was demonstrated.

Hiệu quả bảo vệ thần kinh của Lepidium Meyenii (MacaPino-Figueroa A, Nguyen D, Maher TJ.  Department of Pharmaceutical Sciences, Massachusetts College of Pharmacy and Health Sciences, Boston, Massachusetts 02115, USA.

Tóm tắt: Hoạt động bảo vệ tế bào thần kinh của Lepidium Meyenii (Maca) đã được nghiên cứu thông qua hai model thử nghiệm: qua thử nghiệm trong ống nghiệm và thử nghiệm trên sinh vật sống.  Tế bào thần kinh của cá Crayfhish được điều trị với maca hoặc maca extract, tới to H(2)O(2),và khả năng tồn được xác định qua kính hiển vi và hóa học. Sự tập trung bảo vệ tế bào thần kinh cao chỉ ra mối liên hệ này.

Maca (Lepidium Meyenii) và cảm xúc (trầm cảm, tức giận)

Beneficial effects of Lepidium meyenii (Maca) on psychological symptoms and measures of sexual dysfunction in postmenopausal women are not related to estrogen or androgen contentBrooks NA, Wilcox G, Walker KZ, Ashton JF, Cox MB, Stojanovska L. School of Biomedical and Health Sciences, Victoria University, St. Albans, Victoria, Australia.

Summary: Preliminary findings show that Lepidium meyenii (Maca) (3.5 g/d) reduces psychological symptoms, including anxiety and depression, and lowers measures of sexual dysfunction in postmenopausal women independent of estrogenic and androgenic activity.

Effect of three different cultivars of Lepidium meyenii (Maca) on learning and depression in ovariectomized mice.  Rubio J, Caldas M, Dávila S, Gasco M, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima,

Summary: Black Maca appeared to have more beneficial effects on latent learning in OVX mice; meanwhile, all varieties of Maca showed antidepressant activity.

Maca (Lepidium Meyenii) và khả năng sinh sản

Lepidium meyenii (Maca): a plant from the highlands of Peru–from tradition to scienceGonzales GF1Gonzales CGonzales-Castañeda C.

Abstract: This review summarizes the current state of knowledge on Lepidium meyenii (maca), a cruciferous plant (Brassicaceae family) which is cultivated exclusively at an altitude of 4,000-4,500 m in the Peruvian Central Andes. Maca is traditionally used for its nutritional and presumed medicinal properties. Over the past 20 years, interest in maca has increased in many parts of the world, and since 2005 maca is considered one of the seven Peruvian flag products. Maca is exported as powder, capsules, pills, flour, liquor, and extracts.

There are different types of maca with differ-ent colors ranging from white to black. We have studied the pharmacological effects of 3 types; yellow, black, and red maca. Evidence from experimental studies indicates effects of maca on nutrition, fertility, memory, and mood. Black maca has better effects on sperm production than yellow maca which has only moderate effects.

Red maca, however, has no effect on sperm production. However, red maca has been shown to reduce prostate size in rats in which prostate hyperplasia had been induced with testosterone enanthate; yellow maca has shown moderate effects here, whereas black maca has not shown any effects. Randomized clinical trials have shown that maca has favorable effects on energy and mood, may decrease anxiety and improve sexual desire. Maca has also been shown to improve sperm production, sperm motility, and semen volume. Serum levels of testosterone, estradiol, LH, FSH, and prolactin were not affected.

The exact mechanisms of action are still unclear, but so far research clearly indicates that various bioactive constituents contribute to the clinical effects reported.

Lepidium Meyenii (Maca): loài cây từ cao nguyên Peru – Từ truyền thống tới khoa học Gonzales GF1Gonzales CGonzales-Castañeda C.

Tóm tắt: Đánh giá này tóm tắt trạng thái hiện tại của kiến thức về Lepidium meyenii (Maca), một loài cây họ cải (gia đình Cải) mà được trồng riêng ở độ cao 4,000-4,500 m ở Peru, trung tâm dãy Andes. Maca truyền thống được sử dụng cho các đặc tính chữa bệnh dinh dưỡng và được giả định của nó. Trong 20 năm qua, quan tâm maca đã tăng lên ở nhiều nơi trên thế giới, và từ năm 2005 maca được coi là một trong bảy sản phẩm quan trọng trên cờ Peru. Maca được xuất khẩu dưới dạng bột, viên nang, thuốc viên, thuốc bột, rượu, và các chiết xuất. Có nhiều loại khác nhau của maca có khác nhau với màu sắc khác nhau, từ màu trắng sang màu đen.

Chúng tôi đã nghiên cứu tác dụng dược lý của 3 loại; vàng, đen và đỏ Maca (Lepidium Meyenii). Bằng chứng từ các nghiên cứu thực nghiệm cho thấy ảnh hưởng của maca về dinh dưỡng, khả năng sinh sản, bộ nhớ, và tâm trạng. Đen maca có tác dụng tốt hơn về sản xuất tinh trùng hơn maca vàng có tác dụng chỉ vừa phải. Red maca, tuy nhiên, không có tác dụng đối với sản xuất tinh trùng.

Tuy nhiên, maca đỏ đã được chứng minh để giảm kích thước tuyến tiền liệt ở chuột, trong đó tuyến tiền liệt tăng sản đã gây ra với testosterone enanthate; maca vàng đã cho thấy tác dụng vừa phải ở đây, trong khi maca đen đã không thể hiện bất kỳ tác dụng.

Các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên đã cho thấy rằng Maca(Lepidium Meyenii) có tác dụng thuận lợi về năng lượng và tâm trạng, có thể làm giảm sự lo lắng và cải thiện ham muốn tình dục.

Maca (Lepidium Meyenii) cũng đã được chứng minh để cải thiện sản xuất tinh trùng, khả năng vận động của tinh trùng, và khối lượng tinh dịch. Nồng độ testosterone, estradiol, LH, FSH, và prolactin không bị ảnh hưởng. Các cơ chế chính xác của hành động vẫn còn chưa rõ ràng. Nhưng nghiên cứu cho đến nay cho thấy rõ ràng rằng các thành phần hoạt tính sinh học khác nhau đóng góp vào sự tác động lâm sàng được báo cáo.

Effect of maca supplementation on bovine sperm quantity and quality followed over two spermatogenic cycles.  Clément C, Kneubühler J, Urwyler A, Witschi U, Kreuzer M. ETH Zurich, Institute of Plant, Animal and Agroecosystem Sciences, Zurich, Switzerland.

Summary: Supplementing maca in the first 10 wk period increased the number of sperms in the second 10 wk period, i.e., when the animals no longer received maca. The DNA fragmentation index and the visually assessed motility of the sperms of bulls, that initially showed a borderline sperm quality, were significantly improved with early maca supplementation.

Hiệu quả việc bổ sung Maca lên chất lượng và số lượng tinh trùng theo 2 chu trình sinh tinh. Clément C, Kneubühler J, Urwyler A, Witschi U, Kreuzer M. ETH Zurich, Institute of Plant, Animal and Agroecosystem Sciences, Zurich, Switzerland.

Tóm tắt: Bổ sung maca trong 10 tuần đầu tiên tăng số lượng tinh trùng trong 10 tuần tiếp theo., i.e… khi động vật không sử dụng maca nữa. Chỉ số DNA fragmentation đã thấy sự chuyển động tinh trùng của bò, đã chỉ ra những dấu hiệu đầu tiên số lượng tinh trùng, đã cải thiện lớn với việc bổ sung maca giai đoạn sớm.

Maca(Lepidium Meyenii) và trí  nhớ

Dose-response effect of black maca (Lepidium meyenii) in mice with memory impairment induced by ethanol.
Rubio J, Yucra S, Gasco M, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia , Lima , Peru.

Summary:  BM improved experimental memory impairment induced by ethanol in a dose-response manner due, in part, to its content of polyphenolic compounds.

Aqueous Extract of Black Maca (Lepidium meyenii) on Memory Impairment Induced by Ovariectomy in Mice.  Rubio J, Qiong W, Liu X, Jiang Z, Dang H, Chen SL, Gonzales GF.  Research Center for Pharmacology and Toxicology, Institute of Medicinal Plant Development, Chinese Academy of Medical Sciences and Peking Union Medical College, Beijing 100193, China.

Summary: Finally, black maca improved experimental memory impairment induced by ovariectomy, due in part, by its antioxidant and Ache inhibitory activities.

Maca (Lepidium Meyenii) và mãn kinh

Maca(Lepidium meyenii) for treatment of menopausal symptoms: A systematic review.
Lee MS, Shin BC, Yang EJ, Lim HJ, Ernst E. Division of Standard Research, Korea Institute of Oriental Medicine, Daejeon, South Korea.

Summary: We searched 17 databases from their inception up to June 2011 and included all randomized clinical trials (RCTs) that compared any type of maca-based intervention to a placebo for the treatment of menopausal symptoms. All studies were assessed for methodological quality using the Cochrane ‘risk of bias’ assessment tool. Four RCTs met all inclusion criteria.

These RCTs tested the effects of maca on menopausal symptoms in healthy perimenopausal, early postmenopausal, and late postmenopausal women. Using the Kupperman Menopausal Index and the Greene Climacteric Score, all RCTs demonstrated favorable effects of maca.

Maca (Lepidium Meyenii) đối với việc điều trị triệu chứng mãn kinh: Nhìn một cách hệ thống

Lee MS, Shin BC, Yang EJ, Lim HJ, Ernst E. Division of Standard Research, Korea Institute of Oriental Medicine, Daejeon, South Korea.

Tóm tắt: Chúng tôi tìm kiếm 17 hệ thống dữ liệu từ tháng 6 năm 2011 và bao gồm những thí nghiệm lâm sàng gẫu nhiên so sánh với bất kỳ loại maca nào cho vào giả dược để điều trị triệu chứng mãn kinh. Tất cả các nghiên cứu đánh giá chất lượng phương pháp sử dụng Cochrane “ Rủi so sai lệch”. 4 Thí nghiệm lâm sàng đáp tất cả yêu cầu đặt ra. Những thí nghiệm lâm sàng đã chỉ ra hiệu quả maca lên triệu chứng mãn kinh đối với sức khỏe phụ nữ tiền mãn kinh, mãn kinh sớm, và sau mãn kinh. Sử dụng chỉ tiêu Mãn kinh Kupperman, và Greene Climacteric Score, và tất cả thí nghiệm lâm sàng chứng minh hiệu quả của maca

Maca (Lepidium Meyenii) và tuyết tiền liệt

Effect of red maca(Lepidium meyenii) on prostate zinc levels in rats with testosterone-induced prostatic hyperplasia.
Gonzales C, Leiva-Revilla J, Rubio J, Gasco M, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Summary: In conclusion, RM administered from day 1 to day 14 reduced prostate size and zinc levels in rats where prostatic hyperplasia was induced with TE.

Hiệu quả Maca đỏ (Lepdium Meyenii) đối với mức zinc tuyến tiền liệt với tăng sản tuyến tiền liệtGonzales C, Leiva-Revilla J, Rubio J, Gasco M, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy and Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Tóm tắt: Kết luật Maca (Lepidium Meyenii) đỏ sử dụng 1-14 ngày giảm kích cỡ tuyến tiền liệt, và mức độ zinc trong chuột mà tăng sản tuyến tiền liệt

Antagonistic effect of Lepidium meyenii (red maca) on prostatic hyperplasia in adult mice. Gonzales GF, Gasco M, Malheiros-Pereira A, Gonzales-Castañeda C.  Faculty of Sciences and Philosophy, Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Summary: The plants from the Lepidium gender have demonstrated to have effect on the size of the prostate.  Red Maca reduced prostate weight at 21 days of treatment. Weights of seminal vesicles, testis and epididymis were not affected by RM treatment. The reduction in prostate size by RM was 1.59 times.

Hiệu quả đối kháng của Lepidium meyenii (Maca đỏ) lên tăng sản tuyến tiền liệt nên chuột đực. Gonzales GF, Gasco M, Malheiros-Pereira A, Gonzales-Castañeda C.  Faculty of Sciences and Philosophy, Instituto de Investigaciones de la Altura, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru

Tóm tắt: Cây từ họ Lepidium đã được chứng minh có hiệu quả lên kích thước tuyến tiền liệt. Maca đỏ giảm trọng lượng tuyến tiền liệt sau 21 ngày điều trị.  Trọng lượng túi tinh, tinh hoàn  không ảnh hưởng bởi điều trị maca đỏ. Sự giảm kích thước tuyến tiền liệt bằng Maca là 1.59 lần

Maca (Lepidium Meyenii) và chức năng tình dục

Maca (L. meyenii) for improving sexual function: a systematic review.
Shin BC, Lee MS, Yang EJ, Lim HS, Ernst E. Division of Clinical Medicine, School of Oriental Medicine, Pusan National University, Yangsan, South Korea.

Summary: Two RCTs suggested a significant positive effect of maca on sexual dysfunction or sexual desire in healthy menopausal women or healthy adult men, respectively, while the other RCT failed to show any effects in healthy cyclists. The further RCT assessed the effects of maca in patients with erectile dysfunction using the International Index of Erectile Dysfunction-5 and showed significant effects.  More rigorous studies are warranted.

Maca (L. meyenii) trong việc tăng chức năng tình dục: Nhìn một cách hệ thống. Shin BC, Lee MS, Yang EJ, Lim HS, Ernst E. Division of Clinical Medicine, School of Oriental Medicine, Pusan National University, Yangsan, South Korea.

Tóm tắt: 2 thí nghiệm lâm sàng đã gợi ý hiệu quả tuyệt vời của Maca (Lepidium Meyenii) lên rối loạn chức năng tình dục và ham muốn tình dục đối với phụ nữ mãn kinh khỏe mạnh hoặc đàn ông khỏe mạnh, khi thí nghiệm không chỉ ra hiệu quả đối với vận động viên xe đạp. Những thí nghiệm lâm sàng sâu hơn lên hiệu quả maca đối với bệnh nhân rối loạn chức năng cương dương thông qua chỉ số quốc tế về Rối loạn cương dương -5, và đã chỉ ra hiệu quả lơn. Nhiều nghiên cứu sâu hơn đang thực hiện

Subjective effects of Lepidium meyenii (Maca) extract on well-being and sexual performances in patients with mild erectile dysfunction: a randomised, double-blind clinical trial.  Zenico T, Cicero AF, Valmorri L, Mercuriali M, Bercovich E. Department of Urology, Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy.

Summary:   In conclusion, our data support a small but significant effect of Maca supplementation on subjective perception of general and sexual well-being in adult patients with mild ED.

Hiệu quả chủ quan của Lepidium Meyenii (Maca) extract lên sức khỏe chung và hiệu quả tình dục đối với bệnh nhân rối loạn cương dương nhẹ: Thử nghiệm lâm sàng mù và ngẫu nhiênZenico T, Cicero AF, Valmorri L, Mercuriali M, Bercovich E. Department of Urology, Morgagni-Pierantoni Hospital, Forlì, Italy.

Tóm tắt:  Kết luận, dữ liệu chúng tôi hỗ trợ lượng nhỏ nhưng hiệu quả lớn bổ sung maca lên nhận thức chủ quan của sức khỏe chung và sức khỏe tình dục của bệnh nhân lên rồi loạn cương dương nhe.

A double-blind, randomized, pilot dose-finding study of maca root (L. meyenii) for the management of SSRI-induced sexual dysfunction.  Dording CM, Fisher L, Papakostas G, Farabaugh A, Sonawalla S, Fava M, Mischoulon D.  Depression Clinical and Research Program, Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114, USA.

Nghiên cứu mù ngẫu nhiên của củ Maca (L. Meyenii) đối với điệu trị SSRI- gây ra bởi rối loạn chức năng tình dục Dording CM, Fisher L, Papakostas G, Farabaugh A, Sonawalla S, Fava M, Mischoulon D.  Depression Clinical and Research Program, Department of Psychiatry, Massachusetts General Hospital, Boston, MA 02114, USA.

Tóm tắt: Củ Maca giảm bowrt SSRI- gây ra bởi rối loạn chức năng tình dục, và liên quan tới liều lượng. Maca có thể cũng có tác dụng tốt lên ham muốn tình dục.

Maca (Lepidium Meyenii) và bảo vệ da

Photoprotection against the UVB-induced oxidative stress and epidermal damage in mice using leaves of three different varieties of Lepidium meyenii (maca).  Gonzales-Castañeda C, Rivera V, Chirinos AL, Evelson P, Gonzales GF.  Faculty of Sciences and Philosophy, Department of Biological and Physiological Sciences, Universidad Peruana Cayetano Herediam Lima, Peru.

Summary: Mice treated with black maca showed the highest superoxide dismutase levels, and mice treated with black and yellow maca showed higher catalase levels in skin, whereas red maca protected the skin and liver against significant increases in the lipid peroxidation activity observed in the unprotected animals.

Màng bảo vệ trống lại tia UVB gây ra bởi oxy hóa và gây hại tế bảo biểu bì ở chuột qua việc sử dụng 3 loại lá khác nhau của- Lepidium Meyenii (Maca)

Tóm tắt: Chuột điều trị với maca đen chỉ ra mức độ superoxide dismutase, và chuột điều trị với maca đen và maca vàng chỉ ra mức độ catalase trong da, nơi mà maca đỏ bảo vệ da và gan trống lại việc tăng đáng kể hoạt động lipid peroxidation quan sát đối với động vật không được bảo vệ.

Hypocotyls of Lepidium meyenii (maca), a plant of the Peruvian highlands, prevent ultraviolet A-, B-, and C-induced skin damage in rats.  Gonzales-Castañeda C, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Summary:  Maca extracts protect the skin of rats against UV irradiations and can be suggested as an alternative means of solar protection.

Củ Lepidium meyenii (maca), cây của cao nguyên Peru, chống lại tia UV A-, B-, và C gây ra phá hủy da ở chuột. Gonzales-Castañeda C, Gonzales GF.  Department of Biological and Physiological Sciences, Faculty of Sciences and Philosophy, Universidad Peruana Cayetano Heredia, Lima, Peru.

Tóm tắt: Chiết xuất Maca (Lepidium Meyenii) bảo vệ da chuột chống lại tia UV và có thể là một lựa chọn thay thế bảo vệ da chống lại tia tử ngoại

Một  nghiên cứu gần đây đã nghiên cứu tình trạng sức khỏe của người Peru ở trung tâm dãy (Carhuamayo, 4100 m) mà theo truyền thống sử dụng maca và so với người bản điạ sống cùng khu vực và không sử dụng maca. Nghiên cứu, dựa trên tổng kết, đánh giá việc sử dụng maca theo địa xã hội học, sức khỏe , mức độ gãy xương của phụ nữ và đàn ông độ tuổi 35–75 (Hình 2). Nhìn biểu đồ theo dõi sức khỏe người dân tại đây trong 40 năm, ta thấy tình trạng sức khỏe duy trì tốt, người độ tuổi 75 vẫn có chỉ số sức khỏe tương đương độ tuổi sức khỏe độ tuổi 45-50 đối với người sử dụng maca

 

Carhuamayo (4100 m)

Maca (Lepidium Meyenii)

Hình: Score of health status from men and women residents of Carhuamayo, Junin at 4100 m in the Peruvian Central Andes. Upper line: population consuming extracts of maca. Bottom line: population not consuming maca; Source:

[4]. Chỉ số sức khỏe phụ nữ và đàn ở khu vực Carhuamayo, Junin ở độ cao 4100m trên dãy núi Andes, Peru – Đường trên màu đỏ: Dân số sử dụng maca. Dòng dưới màu đen: Không sử dụng maca
Gọi cho tôi