Chế độ ăn Bữa sáng :

chế độ ăn của sao Hollywood Stacy Keibler
Stacy Keibler at The Descendants Premiere in Beverly Hills

Nước nóng với chanh • Organic fruit-and-vegetable smoothie – Sinh tố rau quả

• 16.9-oz. bottles of Qure alkaline water at 9:30, 10:30 and 11 a.m. chai nước  alkaline điện giải

Chế độ ăn trưa:

Turkey wrap (organic Ezekiel 4:9 sprouted grain tortilla, 1 tsp. High Omega Vegan Ranch dressing, 3 slices Applegate Farms organic herb turkey, organic heirloom tomato, organic butter lettuce and chili sauce) • Bottle of Qure water — Cuốn thổ nhĩ kỳ (Rau, táo, cà chua… ), nước chứa alkaline.

Ăn nhẹ

Handful of wild berry sprouted trail mix • Bottle of Qure water

Ăn nhẹ

5 Go Raw organic lemon Super Cookies • Bottle of Qure water

Ăn nhẹ

10 almonds sprayed with Bragg Aminos (liquid protein concentrate) • Bottle of Qure water

Chế độ ăn tối

Grilled marinated organic chicken breast • Organic corn on the cob • Organic asparagus • Glass of pinot noir
(ức gà nướng, ngô, măng tây, nho đen)

Ăn nhẹ

Chia-seed pudding (chia seeds, maca, banana, agave, almond milk) • Bottle of Qure water

TOTAL CALORIES: 1,260

http://www.people.com/people/archive/article/0,,20608248,00.html