Hội thảo Maca - Quinoa - Khách sạn HIlton

maca

Bạn mua ngay luôn nhé!

Mua Ngay

Tác dụng Lepidium Meyenii (Maca) đối với phụ nữ

2015-04-20T07:35:38+00:00

Maca (Lepidium Meyenii) nổi tiếng là một trong 10 siêu thực phẩm bản chạy nhất thế giới. Lepidium Meyenii sinh trưởng trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt, gió mạnh, băng tuyết, nên Lepidium Meyenii để tồn tại với sức sống mãnh liệt đã hút nhiều dinh dưỡng trong đất để có thể tạo nên [...]

banner tet 2