Hội thảo Maca - Quinoa - Khách sạn HIlton

maca

Bạn mua ngay luôn nhé!

Mua Ngay

Bác sỹ phương Tây nói gì về maca

Tôi cung cấp cho bệnh nhân của tôi là một sự lựa chọn; hoặc là kích thích tố tự nhiên đượctạo ra trong phòng thí nghiệm như estrogen và progesterone hoặc maca Peru. Những người đã chọn sử dụng maca Peru đang có những hiệu quả rất tốt Dr. Cynthia Watson, M.D., Santa Monica, California.

I give my patients a choice; either natural hormones which are made to be biodentical to human estrogen and progesterone or Peruvian maca root. The ones who have chosen to go with Peruvian maca root  are doing phenomenally well.” –Dr. Cynthia Watson, M.D., Santa Monica, California.

” maca Peru điều hòa cơ quan nội tiết, chẳng hạn như tuyến yên, tuyến thượng thận, và tuyến tụy. Tôi đã có 200 bệnh nhân nữ mà triệu chứng thời kỳ mãn kinh được khắc phục bằng cách dùng maca.”Dr. Hugo Malaspina, M.D., Lima, Peru.

“Peruvian maca root regulates the organs of internal secretion, such as the pituitary, the adrenal glands, and the pancreas. I have had perhaps200 female patients whose menopause symptoms are alleviated by taking maca.” –Dr. Hugo Malaspina, M.D., Lima, Peru.

“I’m amazed at how fast Peruvian maca root works…within just four days of taking Peruvian maca root capsules, M. T. went through an enormous turnaround…she feels strong and vigorous and her depression is gone.” – Dr. Harold Clark, M.D., New Rochelle, N.Y.

“Tôi ngạc nhiên trước hiệu quả nhanh của maca peru … chỉ trong vòng bốn ngày uống viên nang rễ Maca Peru, MT đã trải qua một bước ngoặt lớn … cô cảm thấy mạnh mẽ và mạnh mẽ và trầm cảm của mình đã biến mất. Dr. Harold Clark, M.D., New Rochelle, N.Y.

“maca Peru là rất hữu ích trong việc điều trị bất lực ở nam, loạn chức năng cương dương, các triệu chứng mãn kinh, và mệt mỏi nói chung” Dr. Aguila Calderon, M.D., Lima, Peru.

“Peruvian maca root is very useful in treating male impotence, erectile disfunction, menopausal symptoms, and general fatigue.” – Dr. Aguila Calderon, M.D., Lima, Peru.

Sử dụng maca đỏ cho bản bản thân, tôi đã trải qua một sự cải thiện đáng kể các mô cương dương. Những gì tôi thấy maca peru giúp bình thường hóa các hormon steroid  như testosterone, progesterone và estrogen là. Vì vậy nó có cơ sở để ngăn chặn những thay đổi nội tiết tố của tuổi già Dr. Garry F, Gordon, M.D., Chicago, Illinois

“Using this Peruvian red macaroot myself, I personally experienced a significant improvement in erectile tissue response. What I see inPeruvian maca root is a means of normalizing our steroid hormones like testosterone, progesterone, and estrogen. Therefore it has facility to forestall the hormonal changes of aging.” – Dr. Garry F, Gordon, M.D., Chicago, Illinois.

Source: theo the macateam

 

Comments

comments

2017-06-08T14:53:47+00:00

banner tet 2